מסגרות לימוד יחודיות

התכנית יצרה בשנים האחרונות מסגרות לימודיות ומחקריות ייחודיות שמטרתן לפתח חקירה רב-תחומית שונה ומתקדמת – "חברותא בלימודי תרבות" לחקירה עצמאית-משותפת, "פרקטיקום בלימודי תרבות" לחקירה מקצועית במוסדות תרבות מובילים בארץ, "מעבדת תרבות" כפלטפורמה לידע אקטיבי ושיתופי שפותח אפשרויות למחקר טרנספורמטיבי ויזמות אקדמית תרבותית. כל אלו מצטרפים לסמינר המחלקתי שלנו שעוסק בנושאים שונים ומאפשר לסטודנטים, חברי הסגל ומרצים מן החוץ להציג את מחקרם.