אתיקה במחקר

הכתוב מטה תקף עבור מחקר ברמת מוסמך בלבד. דוקטורנטים/ות מתבקשים/ות לפנות לוועדת הפקולטה בקישור זה.

מחקרים מדעיים המערבים בני אדם חייבים להיות כפופים להגבלות מוסריות הקשורות הן באופן ניהול המחקר והן בתוצאותיו ובהשלכותיו. זכויותיהם של בני אדם המעורבים במחקר - ישירות או בעקיפין - רווחתם וכבודם, צריכים לעמוד לנגד עיניהם של העוסקים במחקר מדעי. הדאגה לאדם המשתתף במחקר וכן ההשלכות הרחבות יותר של המחקר חייבות תמיד להילקח בחשבון לעומת העניין המדעי. אף כי עניינם של העקרונות להלן הוא בראש ובראשונה בהגנה על האנשים המעורבים ישירות במחקר, על החוקר לנקוט זהירות ראויה גם בכל הנוגע להשפעות הפוטנציאליות של המחקר על החברה. כל מחקר מדעי בו מעורבים בני אדם יהיה כפוף לעקרונות אלה.

תנאים לביצוע מחקר המערב בני אדם

כל מחקר מדעי שמעורב בו מחקר בבני אדם (כולל מחקר המתבסס על ראיונות ושאלונים) מחויב באישור מראש לביצועו על ידי ועדת אתיקה פקולטאית או עליונה, לפי התקנון האקדמי. הוועדה מתייחסת לשלושה היבטים אתיים עיקריים במחקר:

1. קבלת הסכמה מפורשת ומודעת של הנחקרים להשתתף במחקר.
2. היעדר כפיה על הנחקרים (ישירה או עקיפה) להשתתף במחקר.
3. שמירת האנונימיות של משתתפי המחקר.

הגשת בקשה לאישור וועדת האתיקה של התכנית ללימודי תרבות

המסמכים הנדרשים להגשת הבקשה כוללים:

 • טופס בקשה לאישור אתי. את הטופס ניתן להוריד כאן
 • טופס הסכמה מראש למשתתפים במחקר שאותו יש להכין בהתאם למחקר הספציפי (ההנחיות כלולות בטופס הבקשה).
 • במקרה של שאלון או ראיון: פרוטוקול הראיון.
 • אישור(ים) על השלמת ההכשרה האתית המקוונת. במקרה של תלמידי מ.א, נדרש גם אישור המנחה. הנחיות לכניסה לתוכנת הלומדה: 
 1. יש להיכנס לאתר  www.citiprogram.org
 2. להקליק על Register Here 
 3. להיכנס ל- Participating Institutions ולבחור Hebrew University
 4. למלא את כל הפרטים האישיים המתבקשים ולבחור את המודול המתאים. הקורס הבסיסי Social Behavioral Basic Research  הינו הכללי ביותר ומתאים לכל.
 5. ללחוץ על ENTER ולהתחיל בקורס. לדוברי אנגלית ברמת שפת אם הלימוד אורך כ-4 שעות.
 6. לאחר כל חלק ישנו שאלון שיש לעבור אותו. בסיום הקורס מונפקת התעודה.

 

הוראות הגשה:  

 • יש להגיש את כל הטפסים במייל אחד.
 • על שמות הקבצים להיות באנגלית (וכך גם שם המחקר).
 • טפסי הבקשה וההסכמה יוגשו כקובץ וורד.
 • אישורי קורס CITI יוגשו כקובץ PDF.
 • יש לציין בשמות הקבצים שם פרטי ושם משפחה של מגיש/ת הבקשה ולהימנע משימוש בשמות קבצים גנריים (למשל משם קובץ CITI certificate).
 • את הבקשה יש לשלוח במייל לד"ר גילי המר (gili.hammer@mail.huji.ac.il) ופרופ' לואיז בית לחם (louise.bethlehem@mail.huji.ac.il).

הוועדה מתחייבת להחזיר תשובה תוך 14 ימי עבודה. האישור תקף ל-18 חודשים מתאריך הנפקת האישור. 

חובות אתיות נוספות החלות על מבצע/ת המחקר:

 • במידה והמחקר עוסק באוכלוסיה פגיעה יש לדאוג מראש לקבלת אישור מהרשות/המוסד האחראיים עליה (כגון משרד החינוך, השב"ס, משרד הביטחון וכד'). אישור כזה אינו מהווה תחליף לאישור הוועדה האוניברסיטאית המאשרת את המחקר.
 • במידה והמחקר ממומן בצורה חיצונית יש לוודא האם נדרשת בחינת הבקשה בתקן IRB (או המקביל האירופאי שלו), במידה וכן יש להפנות את הבקשה לוועדה העליונה ולא הוועדה הפקולטאית.
 • במקרה של תקלה או התגלותו בדיעבד של סיכון למעורבים במחקר יש לעדכן באופן מידי את הוועדה שאישרה את המחקר.
 • יש לשמור את האישור המקורי לביקורות מטעם המממנים או רשויות המדינה.
 • האישורים שמנפיקות ועדות האתיקה של האוניברסיטה אינם מחליפים את האישור של המדען הראשי של משרד החינוך. השגת אישור מהמדען הראשי הנו באחריות החוקר(ת).

לחצו כאן למידע נוסף על אתיקה במחקר ברשות למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית.