תכנית לימודים

 

תכנית לימודים לתואר שני

תכנית הלימודים בתואר השני בלימודי תרבות הינה תכנית אישית ייחודית שמורכבת מקורסי חובה, קורסי ליבה וקורסי בחירה. התכנית ללימודי תרבות היא התכנית היחידה בארץ המבוססת על שילוב של גישות ותיאוריות של מדעי הרוח והחברה, תכנית הלימודים מורכבת ממפגש וחיבור בין קורסים ייעודיים (קורסי ליבה) ובין קורסים של הפקולטות למדעי הרוח ולמדעי החברה (קורסי בחירה). 

בין הקורסים שנלמדים השנה: תרבות, פריון וביו-פוליטיקה, , תיאוריה פוסט-קולניאלית, מדע ומגדר, ממשקי אדם ומכונה, בין גוף לנפש, גלויות ותרבויות הגלויה, עבר שימושי, עבר חלומי ועוד ועוד.

סטודנטים במסלול המחקרי כותבים תיזה, בשעה שסטודנטים במסלול העיוני כותבים עבודה סמינריונית נוספת. יש הפרש של 2 נקודות זכות בכמות קורסי הבחירה כך שאין הבדל מאוד משמעותי בכמות הקורסים.

 

 

 מסלול מחקרי (מסלול א')

 מסלול עיוני (מסלול ב')

 הערות

 קורסי חובה

 6 נ"ז

 6 נ"ז

 את קורסי החובה (סוגיות   מתודולוגיות במחקרי   תרבות ותיאוריות ביקורתיות
 של תרבות) יש ללמוד
 בשנה  א'

 קורסי ליבה

 12 נ"ז

 12 נ"ז

 ניתן לבחור קורסי ליבה מהרשימה   המוצעת בשנתון.

 קורסי בחירה

 14 נ"ז

 16 נ"ז

 כל סטודנט/ית בוחר/ת קורסי   מוסמך בפקולטות למדעי הרוח   ולמדעי החברה, על פי יעוץ הכוונה   של סגל התכנית

 עבודות סמינר

 4 נ"ז
 אחת בשנה הראשונה 

 8 נ"ז
 שתי עבודות: אחת בשנה   הראשונה ואחת בשנה השנייה

 

 סמינר   מחלקתי

 השתתפות חובה במהלך שנה   אחת לפחות (ללא נ"ז)

 השתתפות חובה במהלך שנה   אחת לפחות (ללא נ"ז)

 הסמינר מהווה הזדמנות מפגש   ושיח, אין בו מטלות ולא מתקבלות   עבורו נ"ז

 עבודת גמר

 כתיבת עבודת גמר למוסמך   (תזה)

 -

 בהנחייה וליווי אישי של חבר.י סגל   באוניברסיטה העברית

 סה"כ נ"ז   לסגירת תואר

 36 נ"ז

 42 נ"ז

 
  • נא לשים לב שחלק מהמחלקות לא נותנות עוד 4 נ"ז בנוסף לנ"ז של הקורס עבור הגשת עבודת סמינר (למשל סוציולוגיה). יש לבדוק זאת מול המחלקה שנותנת את הקורס.
מהקורסים ניתן להתרשם ולהרשם בשנתון.
 
מעבר ממסלול עיוני למסלול מחקרי יתאפשר כאשר יתקיימו התנאים הבאים:
1. ממוצע 90 בקורסי החובה של התכנית.
2. ממוצע 90 בקורסי השלמה, במידה ונלקחו קורסים כאלו.
3. מציאת הנחייה לתזה.
4. הצהרה על כוונה לסיים משך שנתיים - חתימה על טופס הצהרה.
5. המעבר חייב להתבצע עד תחילת סמסטר א' של השנה השנייה.