סגל מנהלי

ליאור לוין

ליאור לוין

רכזת התכנית ללימודי תרבות ותכנית פכ"מ
חדר 3711, גוש 7, מדעי החברה הר הצופים האוניברסיטה העברית
02-5880371