עולמות נפגשים: אודות התכנית ללימודי תרבות

 

התכנית ללימודי תרבות, הוקמה בשנת 2000 והינה תכנית אינטרדיסציפלינרית המשותפת לפקולטות למדעי הרוח ולמדעי החברה באוניברסיטה העברית. התכנית מובילה את תחום ביקורת התרבות ומאפשרת זירה אקדמית ואינטלקטואלית תוססת לחשיבה על המורכבות התרבותית של זמננו.

כל שנה מציעה התכנית קורסי ליבה חדשים בתחומי ידע מגוונים ופורצי דרך. התכנית מעמידה במרכז השיח שאלות על מרחב, הגירה, רגשות, יחסי כוח ושינוי תרבותי. כמו כן היא עוסקת בתחום התרבות החזותית והדיגיטלית, תרבות הצריכה, תרבות פופולארית ועוד.

הסטודנטיות והסטודנטים של התכנית באים מקשת רחבה של תחומים במדעי הרוח והחברה, מהאקדמיות לאמנויות, מתחומי מקצוע ופעילות חברתית מגוונים כמו חינוך או אדריכלות. התכנית מצטיינת בקידום בוגריה ללימודי המשך או למשרות במוסדות אקדמיים ותרבותיים מובילים בארץ ובעולם.

התכנית יצרה בשנים האחרונות מסגרות לימודיות ומחקריות ייחודיות שמקדמות ריבוי פורמטים של חקירה רב-תחומית מתקדמת – חברותא בלימודי תרבות לחקירה עצמאית-משותפת, פרקטיקום בלימודי תרבות לחקירה מקצועית במוסדות תרבות מובילים בארץ, והשתלבות במחקרים הבין-לאומיים של סגל התכנית, ומעבדת תרבות המייצרת פלטפורמה לידע אקטיבי ושיתופי הפותחת אפשרויות למחקר טרנספורמטיבי ויזמות אקדמית תרבותית.

למפגש נוסף עם התכנית ותכניה ניתן לבקר בדף הפייסבוק.