מה לומדים בתכנית ללימודי תרבות?

 

תכנית הלימודים מורכבת מסוגי קורסים שונים: קורסי חובה, קורסי ליבה וקורסי בחירה לצד מסגרות לימודי יחודיות.

1.  קורסי חובה: שני קורסי חובה בלבד, אחד תיאורטי (שנתי) ואחד מתודולוגי (בסמ' ב'). בקורסים הללו מקבלים ידע שיטתי אודות מושגי היסוד של התיאוריה הביקורתית ומיומנויות בפרקטיקות מחקריות מגוונות.

2. קורסי ליבה: בכל שנה התכנית מציעה סל משתנה של קורסים, בין הנושאים השונים שיילמדו השנה: אנתרופולוגיה של החושים, מוזיקה פופולארית, תרבויות יום יום, על (אי) אלימות: נלסון מנדלה בעקבות פרנץ פנון, תרבות דיגיטלית, ז'אן-ז'אק רוסו, מהפכת הביג דאטה, תרבות פופולארית בעולם הערבי ועוד ועוד.
קורסי הליבה מתקיימים בימי שני ובימי שלישי. פירוט ניתן למצוא כאן

3.  קורסי בחירה: כל סטודנטית בוחרת קורסי בחירה על פי התכנית האישית שלה וליווי ייעוץ סגל התכנית. קורסי הבחירה יכולים להיות קורסי מוסמך משלל תכניות הלימודים בפקולטות למדעי הרוח והחברה באוניברסיטה (ואף פקולטות נוספות אם יש הצדקה ואפשרות לכך)