האם יש אפשרות לקבל מלגות או מענקי לימודים?

 

התכנית הצטיינה לאורך כל השנים בקידום סטודנטים מצוינים שזכו במלגות לימודים מטעם הפקולטה או קרנות חיצוניים. התכנית מעניקה כל שנה מספר מענקי לימודי לתלמידים שתרמו תרומה משמעותית לתכנית או הצטיינו בצורה יוצאת דופן. התכנית גם מעניקה מענקי קליטה לתלמידים חדשים ומסייעת במימון נסיעות לקורסי קיץ וכנסים בחו"ל.

תלמידי.ות התכנית רשאים גם להגיש מועמדות למלגות מנדל למוסמך