קורסי ליבה תשע"ח

טבלת קורסי הליבה לפי סמסטרים ושעות (כנסו לבקובץ המצורף בתחתית העמוד למידע נוסף)

סמסטר א'

קורסי ליבה סמסטר א

סמסטר ב'

קורסי ליבה סמסטר ב