סמינר מחלקתי

סמינר מחלקתי

 הסמינר המחלקתי נותן במה להצגת מחקרים חדשים של אנשי ונשות הסגל של התכנית, של תלמידות.יה, ומרצות.ים אורחים מהארץ ומחו"ל

 

 

נושא הסמינר

שם המרצה

תאריך הסמינר

הקרנת סרט ודיון  Pray The Devil Back to Hell

ורדית קפלן

 

13.06.2017

Journée Fanon

יום עיון

23.05.2017

Witnessing Pain, Feeling Change: The Empathic Challenge of Representing Violence

Dr. Emilie Pine Associate Professor in Modern Drama, University College Dublin

25.4.2017

הרצאות טד של תלמידי מחקר בתכנית

רשימת דוברים/ות

21.3.2017

Life in the Present Badiou and Fanon

Dr. Steven Corcoran

17.1.2017

Political Considerations on and from "Community Gardens

Prof. Joëlle Zask

10.1.2017

מחיר האהדה: על היחס בין תרומה מדעית ורלוונטית ציבורית בארכיאולוגיה ובסוציולוגיה

ד"ר ניצן רותם

וד"ר אסף נתיב

עמיתי בובר

6.12.2016

ריקוד מטפורי: תהליכים פיזיים וקוגניטיביים של הבנה ויצירתיות במחול

ד"ר עינב קטן-שמיד

15.11.2016

הרצאות טד של תלמידי מחקר בתכנית

רשימת דוברים/ות

14.06.2016

Inter-field Collaboration in Motion: Lessons to be learned from the Störung/הפרעה German-Israeli Project

Monica Gillette Theater Freiburg

 

Josef Mackert

Theater Freiburg

 

Nimrod Levin

The Hebrew University of Jerusalem

17.05.2016

אני עדיין רואה את הרקדן שבי אסתטיקה של מוגבלות ואוצר מילים תנועתי בקרב פרפורמנס משולב

ד"ר גילי המר

 

 

ד"ר נעמה כהן הנגבי

 

נדידה, שורשיות וניידות ובנייתה של תרבות עממית יהודית

ד"ר דני שרירא

22.12.2015

 

The Science of "super pleasure Insatiability Self Stimulation and the Post War Brain

Dr Otniel E. Dror

17.11.2015

Britain and the Apartheid State a History of Broadcasting and Racism

Dr Gavin Shaffer

27.10.2015

Enfant terrible of the Kirov Ballet: 

Leonid Iakobson and Vladmir Mayakovsky'sThe Bedbug

 

Dr. Christina Ezrahi

11.06.2013

המעשה של פרויד: משה האיש והדת המונותיאיסטית

ד"ר ליאת פרידמן

7.05.2013

שגעון היעדרות היצירה

ד"ר חיים לוסקי

30.4.2013

הדימוי הדיגיטלי מחפש את גופו האבוד

ד"ר חוה אלודבי

9.04.2013

Transatlantic Travellings Models: Theories of Modernity between Europe and Latin America

Dr Ralph Buchenhost

12.03.2013

הזמן של הגוף: שינויים היסטוריים בטמפורליזציה של המגדר

ד"ר מירב אמיר

האוניברסיטה העברית

26.02.2013

 

Prof Ghil'ad Zuckermann

Adelaide

15.01.2013

Opinion Space: Robots, Gardens and Social Media

Prof. Ken Goldberg

UC Berkeley

18.12.2012

 Journée Foucault

 

29.01.2012