חברותא

בלימודי תרבות אנו רואים חשיבות רבה בעידוד מסגרות דיון ושיתוף פעולה מחוץ למסגרות המחלקתיות הרשמיות, בהנחה שמסגרות אלה תורמות לפיתוח ההון האקדמי, החברתי והאנושי בקרב תלמידי התכנית ומהוות בסיס להרחבת האופק האינטלקטואלי של כל אחת ואחד. אנו מקווים להאיץ זרימה של ידע, לעורר השראה, להרחיב אופקים ולקדם מטרות משותפות לתלמידי התכנית.

החברותא מתנהלת על ידי תלמידי התכנית, בליווי הסגל, בהתאם לנושא שנבחר והוצג על ידי התלמידים. במהלך השנה נפגשים התלמידים בינם לבן עצמם למספר מפגשים, ומפתחים דיאלוג בין אישי בנושא הנבחר. החברותא מזכה ב-2 נ"ז (השתתפות פעילה ללא ציון מספרי).

בשנים האחרונות עסקו החברותות בנושאים שונים: מרחב חזותי, תרבות שוליים וצורות התנגדות, חברה בתרבות הדיגיטלית, נוף, אוטוביוגרפיה ויצירתיות.