חברותא

חברותא בתרבות

בלימודי תרבות אנו רואים חשיבות רבה בעידוד מסגרות דיון ושיתוף פעולה מחוץ למסגרות המחלקתיות הרשמיות, בהנחה שמסגרות אלה תורמות לפיתוח ההון האקדמי, החברתי והאנושי בקרב תלמידי התכנית, ומהוות בסיס להרחבת האופק האינטלקטואלי של כל אחת ואחד.

אנו מקווים לקדם דיאלוג בין אישי, להאיץ זרימה של ידע, לעורר השראה, להרחיב אופקים ולקדם מטרות משותפות לתלמידי התכנית.

על אף הקושי למצוא זמן והאתגר הכרוך בהכבדה על לוח הזמנים הגדוש ממילא, חברות הסגל מאמינות כי פעילות במסגרת של "חברותא בתרבות" תורמת להרחבת המיומנויות הנחוצות לתארים מתקדמים, מעצימה את החוויה הלימודית והניסיון של חברי הקבוצה, מבנה ומטפחת רשתות תמיכה והדברות בין חברי הקבוצה ותלמידי התכנית. אין ספק כי חלק חשוב בהכשרת תלמידי מחקר הוא התקשורת האינטלקטואלית והמחקרית עם עמיתים.

חברותות בשנים הקודמות: 

 

שנה

שמות קבוצות חברותא

תשע"ז

 מרחב חזותי

תשע"ז

תרבות שוליים וצורות התנגדות

תשע"ו

המדריך לטכנולוג המתחיל: חברה בתרבות הדיגיטלית

תשע"ה

נוף

תשע"ד

אוטוביוגרפיה

תשע"דיצירתיות
 

 

חברותא לדוקטורנטים