צור קשר

 

ראשת התכנית: ד"ר ניקול הוכנר nicole.hochner@mail.huji.ac.il

מזכירות התכנית

רכזת התכנית: ליאור לוין liorl@savion.huji.ac.il

מנהלנית לענייני תלמידים: מורית כהן moritc@savion.huji.ac.il

חדר 3711, הפקולטה למדעי החברה, טלפון 02-5883795

 

נהלים וכללים

בקובץ המצורף ניתן למצוא את הכללים ונהלים של תוכנית הלימודים. כגון כמות הנ"ז שיש לעשות בכל מסלול (המחקרי והלא מחקרי), מבנה הלימודים, נהלים לכתיבת עבודת גמר (תיזה) וועוד.

מומלץ לעיין בקובץ לפני תחילת הלימודים.