נהלים וכללים

בקובץ המצורף ניתן למצוא את הכללים ונהלים של תוכנית הלימודים. כגון כמות הנ"ז שיש לעשות בכל מסלול (המחקרי והלא מחקרי), מבנה הלימודים, נהלים לכתיבת עבודת גמר (תיזה) וועוד.

מומלץ לעיין בקובץ לפני תחילת הלימודים.