ד"ר ניקול הוכנר

ניקול  הוכנר
מרצה בכירה בתכנית ללימודי תרבות ובמחלקה למדע המדינה.
מחקרה של ד"ר הוכנר עוסק בדימויים פוליטיים
שעות קבלה: בהתאם לתו הסגול, יש ליצור קשר בדואל
02-5883173

Nicole Hochner is a Senior Lecturer (US Associate Professor) in the Department of Political Science and in the Program in Cultural Studies at The Hebrew University of Jerusalem. Where she also completed her undergraduate studies. She studied for her Ph.D at the University of Cambridge and her thesis on the Representations of Power in Early Modern France was supervised by Peter Burke and examined by Quentin Skinner. Her research analyses the production of political ideas in their social and cultural context, at the crossroads of the late medieval and the early modern periods. She has published on numerous topics such as the emblem of the porcupine, the representation of the biblical character Esther in the late medieval and early modern periods, the notion of propaganda, the display of tears in official pageants, the invention of the word 'emotion', and the political thought of canonical and non-canonical political thinkers such as Guillaume Budé, Pierre Gringore, Claude de Seyssel, Nicole Oresme, Christine de Pizan or Niccolò Machiavelli. Her most recent work focuses on the metaphor of the body politics and the medical theory of humours. She is the author of Louis XII: Les dérèglements de l’image royale (Champ Vallon, 2006) and the co-editor with Thomas Gaehtgens of the volume L’Image du roi (Paris: Editions de la Maison de l’Homme, 2006). Her work has been published in leading peer-reviewed journals such as the Atelier du Centre de Recherche Historique (ACRH), History of Political Thought, The Sixteenth Century Journal, Renaissance Studies and in various collective volumes published by prestigious publishing houses such as the University Press of Sorbonne, the University Press of Rennes, Brepols, Brill, Champion, the Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme and more. She is the recipient of several research grants and fellowships amongst others from the Israel Science Foundation (ISF), from the Australian Research Council Center of Excellence, from the Israel Foundation Trustees and the Yad Hanadiv Fellowship. 

 

ניקול הוכנר מרצה בכירה במחלקה למדע המדינה ובתכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית בירושלים. את הדוקטורט על ייצוגי השלטון בצרפת בראשית העת החדשה היא כתבה באוניברסיטת קיימברידג' בהנחיית פטר בורק ובשיפוטו של קוונטן סקינר. מחקריה מתבוננים בתהליכי הבניית רעיונות בהקשרם החברתי והתרבותי, בצומת שבין התקופה המדיאבלית המאוחרת לבין העת החדשה המוקדמת. מחקריה עד כה עסקו בנושאים מגוונים כמו למשל, סמל הדורבן, דמותה של אסתר המלכה בתקופה המדיאבלית והמודרנית, מושג התעמולה וערעורו, דמעות ובכי בטקסי השלטון, מתי והכיצד הומצאה המילה רגשות "emotion", וכמו כן היא הציעה ניתוח ופרשנות על הגותם הפוליטית של מחברים קנונים ולא קנונים כמו למשל גיאום בודה, פייר גרינגור, קלוד דה סייסל, ניקול אורזם, קריסטין דה פיזאן או ניקולו מקיאולי. פרויקט המחקר הנוכחי שלה עוסק במטפורת הגוף המדיני והתיאוריה הרפואית של המרות. פרסומיה כוללים שני ספרים ומאמרים שיצאו לאור בכתבי-עת מובילים כמו למשל Atelier du Centre de Recherche Historique (ACRH), History of Political Thought, The Sixteenth Century Journal, Renaissance Studies וכמו כן מאמרים בספרים ערוכים בהוצאות לאור יוקרתיות. היא קיבלה מענקים מטעמים שונים, בין היתר מהקרן הישראלית למדע, מהרשות למחקר למצוינות שבאוסטרליה, מהאגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, ומקרן יד הנדיב.