לירוי שופן

לירוי שופן
דוקטורנט, התכנית ללימודי תרבות
נושא עבודת המחקר: השפעת תרבות ה-Sharing ותהליכי היפר-גלובליזציה על תפוצה של אובייקטים אופנתיים
מנחות: פרופ' תמר אלאור, ד"ר קרולה הילפריך