פרופ' לואיז בית לחם

לואיז בית לחם
פרופ' בתכנית ללימודי תרבות והחוג לאנגלית.
מחקרה של פרופ' בית לחם עוסק בפוסטקולוניאליזם (ספרות ותיאוריה פוסטקולוניאלית, גזע וגזענות, אפרטהייד פוסט-אפרטהייד ועוד)
שעת קבלה: ימי ג' 14:30-15:30 בניין מדעי הרוח, חדר 7817 קמפוס הר הצופים ירושלים
02-5883983