מזכירות התכנית

רכזת התוכנית: מאיה גונן mayasc@savion.huji.ac.il

ענבל פסואה inbalpe@savion.huji.ac.il

ראשת התכנית: פרופ' לואיז בית-לחם louise.bethlehem@mail.huji.ac.il

שעת קבלה: ימים א'-ה' 09:00-15:00

חדר 3711, מדעי החברה (גוש 7 קומה 3)

טלפון: 02-5883795

כתובת למשלוח דואר

התכנית ללימודי תרבות

האוניברסיטה העברית בירושלים

הר הצופים

ירושלים 91905