רוויטל מדר

רוויטל מדר
דוקטורנטית, התכנית ללימודי תרבות
נושא עבודת המחקר: בחינת מושג הריבונות של ישראל, דרך מקרי אלימות שייחודם נעוץ בעובדה שמדינת ישראל הכירה בהם כפשעים וכעבירה על חוקיה.
מנחה: פרופ׳ נאדירה שלהוב-קיבורקיאן

רוויטל מדר היא דוקטורט בתוכנית ללימודי תרבות תחת הנחייתה של פרופ׳ נאדירה שלהוב-קיבורקיאן.

מחקרה הנוכחי מהווה ניסיון לבחון את מושג הריבונות של ישראל דרך מקרי אלימות שייחודם נעוץ בעובדה שמדינת ישראל הכירה בהם כפשעים וכעבירה על חוקיה.

תחומי העניין של רוויטל מדר הם: תיאוריה פוליטית, תיאוריה ביקורתית, מגדר, פילוסופיה מודרנית ועכשווית, תוך דגש על מחשבתם של ניטשה, דרידה ובטאיי, מחשבה פוסטקולוניאלית ושאלות של זהות, תרגום, חזרה והבדל.

בשנתיים האחרונות רוויטל מדר הקדישה את פעילותה החברתית למקומם של סטודנטים וסטודנטיות שהם דור ראשון להשכלה גבוהה באקדמיה הישראלית. ביחד עם ד״ר רועי ואגנר היא יזמה את הקמתה של סדנת התמקצעות אקדמית ביקורתית לדור ראשון להשכלה גבוהה במרכז מינרבה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. פרויקט זה נכנס כעת לשנתו השנייה. 

Revital Madar is a PhD candidate in the cultural studies program in the Hebrew university of Jerusalem and a fellow member of the Minerva HumanitiesCenter. 

Her current research, supervised by Prof. Nadera Shalhoub-Kevorkian, explores the concept of sovereign power through analysis of acts of violence in the Israeli context.  

Her research interests are Political theory, critical theory, Gender, Modern and contemporary philosophy (mainly the thought of Nietzsche, Derrida and Bataille), Postcolonial thought, questions of identity, translation, repetition and difference.

Over the last two years she has dedicated her activist work to the place of first generation students in the academia. Together with Dr. Roi Wagner she has initiated the Minerva Humanities center’s research students workshop: Academic Professionalization from a Critical Point of View for First Generation Students in the Academia, now entering its second year.