נאוה ט' ברזני

נאוה ברזני
דוקטורנטית, התכנית ללימודי תרבות
נושא עבודת המחקר: זיכרונות הילדות של קהילת יהודי לוב במלחמה ובשואה, בין השנים 1938- 1945
מנחה: ד"ר עמוס גולדברג

 

נאוה ט' ברזני היא אוצרת, אמנית ומרצה הלומדת לתואר דוקטור בתכנית ללימודי תרבות. מחקרה מתמקד ביהודים מקהילת יהודי לוב, שהיו ילדים בתקופת המלחמה והשואה, בין השנים 1945-1938. בהתבססות על עדויות מאוחרות שאספה מעשרות אנשים יוצאי לוב בישראל ובאיטליה החל משנת 2009, היא בוחנת את קשת הזהויות ואת ההבניה של הדימוי העצמי בקרב הקהילה. תמונת זיכרון הילדות נבחנת בשני מישורים בו זמנית, האחד מתייחס אל האני הבוגר המביט לעבר זיכרונותיו, אל האני הילדי שלו; ואילו המישור השני מתמקד בסיפור האישי שמצוי בתוך רשתות של משמעויות, כלומר בקרב מנעד רחב של ידע ושל אינטראקציות חברתיות-תרבותיות-פוליטיות שמעצבות ומבנות אותו.