גב' סיון בכר

מ"מ מנהלנית הוראה ותלמידים
02-5880371
sivanbach@savion.huji.ac.il
9:00-15:00 חדר 3711, גוש 7, מדעי החברה הר הצופים האוניברסיטה העברית