גילית איבגי

גילית איבגי
דוקטורנטית, התוכנית ללימודי תרבות
נושא עבודת המחקר: תולדות ייסודו של מוזיאון ישראל כמוזאון לאומי 1965-1957.
מנחים: פרופ' רוני אלנבלום, פרופ' שלום צבר, יגאל צלמונה.