Day Labs

ב-17 למאי 2016 התקיים אירוע מיוחד סביב שאלת התנועה והגוף שכלל סדנת תנועה ולאחריה פאנל בהשתתפותם של מוניקה ז'ילט (תיאטרון פרייבורג, גמרניה), נמרוד לוין (מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, האוניברסיטה העברית) וג'ולי פילפוט (בית הספר לרפואה, אוניברסיטת פרייבורג, גרמניה), שותפים מובילים בפרויקט הישראלי גרמני Störung/הפרעה (2016-2014).

סדנת המחול חקרה תנועה והפרעות תנועה תוך התנסות ב"חשיבה מתוך הגוף", כלומר התבוננות הנובעת ומתבססת על הנעה בפועל של הגוף, ולא מתוך תצפית חיצונית וסטטית עליו. השאיפה היא לעודד תהליכי הרהור השואבים ידע מתוך תנועה של הגוף. נדונו בקצרה שאלות סביב שיווי משקל, זרימה, מאמץ, חוסר נוחות, חירות, דינמיקה, שיתוף, תיאום ועוד. החליפין בין תלמידים וחוקרים הצוברים ידע על תנועה ועל גוף, לבין רקדנים הצוברים ידע מתוך התנועה ומתוך הגוף היו מעוררי השראה. בפאנל נידונו תובנות מקיפות יותר מתוך הפרויקט Störung/הפרעה אשר נשען על שיתוף פעולה מתמשך בין רקדנים וכוריאוגרפים, חוקרים בתחום חקר המוח והרפואה ו"רקדני פרקינסון"  בארץ ובגרמניה, הסדנה והפאנל הותירו רושם רב על אפשרויות משולבות של שיתופי פעולה בינתחומיים, בין שדות, בין קהלים, ובינלאומיים.