תואר שני בלימודי תרבות עם התמחות בתכנון עירוני ואזורי

שילוב ההתמחות עם לימודי תרבות במסלול מחקרי

סטודנטים מלימודי תרבות שיבחרו לשלב בתואר התמחות בתכנון עירוני ואזורי (808) יהיו פטורים מלכתוב את העבודה הסמינריונית במסלול המחקרי בלימודי תרבות (4 נ"ז), ויידרשו לכתוב עבודה סמינריונית בהתמחות בתיאום בין יועצי התכנית וההתמחות. בנוסף יהיו פטורים מקורס בחירה של 2 נ"ז. בסך הכל ילמדו בלימודי תרבות סך של 30 נ"ז (במקום 36 נ"ז) ובהתמחות 23 נ"ז. סך הכל לתואר משולב – 53 נ"ז.

יצוין כי הלימודים בהתמחות כרוכים בלימודי השלמה של 2 קורסים לתלמידים שאינם באים מהרקע הנדרש.

שילוב ההתמחות עם לימודי תרבות במסלול הלא מחקרי

סטודנטים מלימודי תרבות שיבחרו לשלב בתואר התמחות בתכנון עירוני ואזורי (808) יהיו פטורים מלכתוב עבודה סמינריונית אחת מתוך השתיים במסגרת לימודי תרבות (4 נ"ז), ובנסוף יידרשו לכתוב עבודה סמינריונית בהתמחות בתכנון עירוני ואזורי בתיאום בין יועצי התכנית וההתמחות. כמו כן הסטודנטים במסלול הלא מחקרי פטורים מ-6 נ"ז של קורסי בחירה. כלומר בסך הכל ילמדו בלימודי תרבות סך של 32 נ"ז (במקום 42 נ"ז) ובהתמחות 23 נ"ז. סך הכל לתואר משולב – 55 נ"ז.

יצוין כי הלימודים בהתמחות כרוכים בלימודי השלמה של 2 קורסים לתלמידים שאינם באים מהרקע הנדרש.