תואר מוסמך מואץ בלימודי תרבות לתלמידי משפטים

מהות התכנית

הפקולטה למשפטים מאפשרת לתלמידיה להשתלב בתכנית ללימודי תואר מוסמך מואץ בלימודי תרבות משולב החל משנת לימודיהם השלישית באוניברסיטה. החשיבות ההולכת וגוברת של התבוננות ביקורתית בעולם התרבות והמשפט תאפשר לבוגרי הפקולטה למשפטים לקבל פרספקטיבה נוספת בניתוח מנגנוני הכוח והצדק, תופעות העולם הגלובלי כמו הגירה, יחס משתנה לשונות מגדרית ומוגבלות, ניתוח תהליכי כינון דימיון פוליטי, מערכות סמבוליות וטקסים בעולם המשפט והתרבות. 
התכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית הינה זירה אקדמית ואינטלקטואלית תוססת המפגישה עולמות ידע ומתודות מגוונים ממדעי הרוח וממדעי החברה. התכנית מעמידה במרכז השיח שאלות מגוונות ופורצות דרך בנושאים כמו מרחב, רגשות, יחסי כוח ושינוי תרבותי ועוסקת בתרבות חזותית ודיגיטלית, תרבות הצריכה, תרבות פופולארית ועוד. התכנית מאפשרת בנייה של תכנית גמישה על פי תחומי עניין ומחקר אישיים. 
מועמדים מתקבלים על פי ממוצע בלימודי הבוגר (85) וראיון אישי. ליצירת קשר וקביעת מועד לראיון :
מזכירות התכנית ללימודי תרבות - ליאור לוין liorl@savion.huji.ac.il | 02-5880371

מבנה התכנית

תואר ראשון

משפטים

לימודי תרבות

 

שנה ראשונה

 

 

 

שנה שניה

 

 

 

שנה שלישית

אפשרות לאחסן 6 נ"ז מוסמך
מתוך קורסי החובה (או הליבה)
קורסי החובה מתקיימים ביום ג'

סה"כ נ"ז
נצברות:
6

 

שנה רביעית

אפשרות לאחסן בשנה זו 12 נ"ז:
8 נ"ז בסמ' א', ועוד 4 נ"ז בסמ' ב'
לאחר השלמת הבוגר במשפטים

סה"כ נ"ז
נצברות:
18

תואר שני

 

 

קבלה למוסמך על סמך אישור זכאות לתואר הבוגר, הפשרת הקורסים המאוחסנים
והשלמת הנ"ז החסרות לתואר,
14 נ"ז למסלול המחקרי
(+ עבודת סמינר ותזה)

או 16 נ"ז למסלול הלא מחקרי
(+ שתי עבודות סמינר)

סה"כ נ"ז
נצברות:

32
(מוסמך מחקרי)

34
(מוסמך ללא מחקרי)