מה ההבדל בין המסלול הלא מחקרי והמחקרי?

 

סטודנטים במסלול המחקרי כותבים תיזה, בשעה שסטודנטים במסלול הלא מחקרי כותבים עבודה סמינריונית נוספת. יש הפרש של 2 נקודות זכות בכמות קורסי הבחירה כך שאין הבדל מאוד משמעותי בכמות הקורסים.