למה ללמוד בתכנית ללימודי תרבות?

התכנית ללימודי תרבות הינה התכנית היחידה בארץ המפגישה בין סוגיות ומתודות של מדעי הרוח ומדעי החברה בפרספקטיבה ביקורתית נועזת. התכנית מקדמת תכנית לימודים ומחקר פורצי דרך המאפשרים לחבר עולמות דיציפלינריים שלרוב אינם נפגשים או מתכתבים. התכנית איננה עסוקה בניפוץ מחיצות דיציפלינריות אלא במפגש בין עולמות ויצירת דיאלוגים בין תחומי ידע חדשים וותיקים.