סגל התכנית

ניקול  הוכנר

ד"ר ניקול הוכנר

ראשת התוכנית ללימודי תרבות
מרצה בכירה בתכנית ללימודי תרבות ובמחלקה למדע המדינה.
בניין מדעי החברה, חדר 5327 קמפוס הר הצופים ירושלים
02-5883173

Nicole Hochner is a Senior Lecturer (US Associate Professor) in the Department of Political Science and in the Program in Cultural Studies at The Hebrew …

גילי  המר

ד"ר גילי המר

מרצה בתכנית ללימודי תרבות במחלקה ובמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
בניין מדעי החברה, חדר 3512 קמפוס הר הצופים ירושלים
02-5880340
ד"ר גילי …