נעמה זוסמן

נעמה זוסמן
דוקטורנטית, התכנית ללימודי תרבות
נושא עבודת מחקר: פנומנולוגיה של ספרי אמן. A Phenomenology of a Framework - Artists' Books
מנחים: ד״ר דני שרירא וד״ר קרולה הילפריך

נעמה זוסמן היא אמנית הלומדת לתואר דוקטור בתכנית ללימודי תרבות, תחת הנחייתם של ד״ר דני שרירא וד״ר קרולה הילפריך. מחקרה מתמקד בספרי אמן: מרחב אשר נושא מאפיינים קרטוגרפים של מפה וטריטוריה, מגוון זיקות לעולם ואופני ביטוי ייחודיים של מימד וזמן. היא דנה בקשיים בהגדרתו של מרחב אמנותי ייחודי זה, ומציעה כי הוויתו של ספר האמן מתממשת בתיעוד המעבר ממרחב למקום. 

Na'ama Zussman is an artist and a PhD Candidate in the Cultural Studies program. Her research, under the guidance of Dr. Dani Schrire and Dr. Carola Hilfrich, focuses on the field of artists' books. She addresses the difficulties in defining this unique artistic phenomenon, and suggests shifting the angle to the documentation of the passage from space to place created in artists' books.