חברותא

חברותא בתרבות

בלימודי תרבות אנו רואים חשיבות רבה בעידוד מסגרות דיון ושיתוף פעולה מחוץ למסגרות המחלקתיות הרשמיות, בהנחה שמסגרות אלה תורמות לפיתוח ההון האקדמי, החברתי והאנושי בקרב תלמידי התכנית, ומהוות בסיס להרחבת האופק האינטלקטואלי של כל אחת ואחד.

אנו מקווים לקדם דיאלוג בין אישי, להאיץ זרימה של ידע, לעורר השראה, להרחיב אופקים ולקדם מטרות משותפות לתלמידי התכנית.

על אף הקושי למצוא זמן והאתגר הכרוך בהכבדה על לוח הזמנים הגדוש ממילא, חברות הסגל מאמינות כי פעילות במסגרת של "חברותא בתרבות" תורמת להרחבת המיומנויות הנחוצות לתארים מתקדמים, מעצימה את החוויה הלימודית והניסיון של חברי הקבוצה, מבנה ומטפחת רשתות תמיכה והדברות בין חברי הקבוצה ותלמידי התכנית. אין ספק כי חלק חשוב בהכשרת תלמידי מחקר הוא התקשורת האינטלקטואלית והמחקרית עם עמיתים.

חברותות בשנים הקודמות: 

 

שנה

שמות קבוצות חברותא

תשע"ז

 מרחב חזותי

תשע"ז

תרבות שוליים וצורות התנגדות

תשע"ו

המדריך לטכנולוג המתחיל: חברה בתרבות הדיגיטלית

תשע"ה

נוף

תשע"ד

אוטוביוגרפיה

תשע"דיצירתיות
 

 

חברותא לדוקטורנטים

חברותא תשע"ו

לחצו לקריאת קול קורא לחברותא בלימודי תרבות: המדריך לטכנולוג המתחיל: חברה בתרבות הדיגיטלית

חברותא תשע"ז

 

נושאי חברותא לתשע"ז

חברותא- מרחב חזותי 

תוכן המפגשים:

מספר מפגש

 

פעילות

 

קריאה

1

 

מפגש פתיחה

 

2

 

פרוגרמה ותכנון: קריאה + סיור בין בית הכנסת לגגות האוניברסיטה

 

1. כרמי רם, אדריכלות לירית, הוצאת משרד הבטחון, 2001, עמ' 122-138. 2. איילה לוין, ההר והמבצר, קמפוס הר הצופים בדמיון הלאומי הישראלי, תאוריה וביקורת, חורף 2011, עמ' 11-34.

3

 

תגובות ודיון

 

 

4

 

בין אידיאולוגיה לכוס קפה: קריאה + סיור בבניין כלל

 

3. גדעון עפרת, התחלה ראשונה: "תורה ומלאכה", זמנים 103, קיץ 2008, עמ' 4-13. 4. Bobby Benedicto, Queer Space in the Ruins of Dictatorship Architecture, social text 117, winter 2013, 25-47.

5

 

תגובות ודיון

 

 

6

 

תת קרקע: קריאה + סיור בחללים תת קרקעיים באוניברסיטה

 

5. קפקא, המבנה, 1931

7

 

בכנס מרחב וזהות בתרבות ישראלית

 

8

 

ביקור בתערוכת שבוע העיצוב

 

 

9

 

חיפוי: קריאה + מפגש עם האוצרת הקמפוס מיכל מור

 

6. טלי חתוקה ורחל קלוש, גוף, תרבות אדריכלית, מקום, יצוג, גוף, רסלינג, 2005, עמ' 243-250.

 

חברותא- תרבות שוליים

במפגשים בחנו את היחסים בין שוליים למרכז בתרבות, הן באופנים תיאורטים והן באמצעות מקרי בוחן. 

במפגש הראשון דובר על מהי תת תרבות דרך המקרה של תרבות הפאנק באנגליה בשנות ה-70.

במפגש השני, עסקנו בתת תרבות של כנופיות בארה"ב.

למפגש השלישי היו שני חלקים. הראשון עסק בהגדרת תרבות וכיוצא מזה ניסינו להגדיר, דרך גישות שונות, מהי תת-תרבות ומהי תרבות שוליים. החלק השני עסק בתרבות של בעלי מוגבלויות, באופן ממוקד, תרבות העיוורים בארץ ובחו"ל.

במפגש הרביעי נפגשנו עם הרב ארי סמדג'ה, הרב של שכונת רמת שלמה, שסיפר לנו על מסלול חייו המעניין כתוניסאי. בן הציונות הדתית שבבגרותו התחרד ונמנה על מעצבי רשת החינוך של ש"ס וכן על הקהילה שהוא מנהיג ועל התפתחויות בעולם החרדי אל מול החברה החילונית והשינויים הטכנולוגיים.

במפגש האחרון התקיים סיכום ודיון על כל המפגשים, כולל עיבוד לפגישות עם נציגי הקהילות, ושרטוט היחסים שבין מרכז לשוליים שבתרבות על סמך הלימוד.

מכאן נוצר דיון המעלה שאלות על מושגים כמו סגירות מול פתיחות, שינוי מול קיבעון, השתלבות והתבדלות, כסף וכוח, השפעה כלפי פנים וכלפי חוץ ועוד.