תכנית לימודים

 

תכנית לימודים

תכנית הלימודים בתואר השני בלימודי תרבות הינה תכנית אישית ייחודית שמורכבת מקורסי חובה, קורסי ליבה וקורסי בחירה. התכנית ללימודי תרבות היא התכנית היחידה בארץ המבוססת על שילוב של גישות ותיאוריות של מדעי הרוח והחברה, תכנית הלימודים מורכבת ממפגש וחיבור בין קורסים ייעודיים (קורסי ליבה) ובין קורסים של הפקולטה למדעי הרוח והפקולטה למדעי החברה (קורסי בחירה).

 

קורסי חובה

 

6 נקודות זכות

קורסי החובה מתקיימים ביום שלישי

קורס תיאורטי שנתי (54534) יום ג' 16.00-14.30

קורסי מתודולוגי בסמ' ב' (54391) יום ג' 12.00-10.30

 

קורסי החובה יש ללמוד בשנה א'

קורסי ליבה

12 נקודות זכות

קורסי הליבה מתקיימים בימי שני ובימי שלישי

קורסי הליבה יש ללמוד בשנה א' ובשנה ב'

קורסי בחירה

16-14 נקודות זכות

 

כל סטודנט.ית בוחר.ת קורסי מוסמך בפקולטה למדעי הרוח ובפקולטה למדעי החברה – על פי יעוץ הכוונה של סגל התכנית

קורסי בחירה מיוחדים

 

יש אפשרות להיות שותפים למעגלי דיון ושיח – חברותא בתרבות, קורס שיתופי בין תלמידים ללא ציון מספרי

יש אפשרות להתנדב במוסד ציבורי כמו מוזיאון, ארכיון, סינמטק, ועוד ולכתוב בהנחיה עבודת סיכום (פרקטיקום).

סמינר התכנית

ללא נקודות זכות וללא מטלות

יום שלישי 14.00-12.30

פעם בחודש לערך 

הסמינר מהווה הזדמנות מפגש ושיח 

כתיבת תיזה למסלול המחקרי

ללא נקודות זכות

בהנחייה וליווי אישי של חבר.י סגל באוניברסיטה העברית

בשנה ב'