תוצרי פרקטיקום תשע"ה

לראות כפול: סטריאוגרפים של המזרח התיכון במוזיאון ישראל

מתמחה: זהר אלמקייס

מקום התמחות: המחלקה לצילום, מוזיאון ישראל

אני מ"ג'סי כהן" - זהות מדוברת נובעת מסיפורי השכונה

מתמחה: נעמה ברק

מקום התמחות: המרכז הישראלי לאומנות דיגיטלית חולון 

zohar.pdf229 KB
naama.pdf210 KB