סמינר מחלקתי תשע"ז

סמינר מחלקתי

15.11.16-ריקוד מטפורי: תהליכים פיזיים וקוגניטיביים של הבנה ויצירתיות במחול. ד"ר עינב קטן-שמיד

6.12.16- מחיר האהדה: על היחס בין תרומה מדעית ורלונטית ציבורית בארכיאולוגיה ובסוציולוגיה. ד"ר ניצן רותם וד"ר אסף נתיב

10.7.17 - Prof. Joëlle Zask,  Political Considerations on and from "Community Gardense 

17.1.17-  Dr Steven Corcoran, Life in the Present Badiou and Fanon: 

 23.3.17-הרצאות תלמידי המחקר של התכנית

25.4.17- Emilie Pine, Associate Professor in Modern Drama, University College Dublin. Witnessing Pain, Feeling Change: The Empathic Challenge of Representing Violence